Så vill svenskarna bli begravda

Varje dag dör omkring 250 personer i Sverige, vilket motsvarar drygt 90 000 varje år och dom svenska begravningarna har kommit att ändras en hel del med åren. För många år sedan var det mer eller mindre bara kyrkliga ceremonier och jordbegravningar som förekom men idag ser det annorlunda ut. Det är fortfarande dom kyrkliga ceremonierna som är vanligast men däremot väljer dom flesta att bli kremerade. En begravningsbyrå hjälper i dom flesta fall till att arrangera ceremonin och begravningen oavsett om det gäller kremering, jordbegravning samt borgerlig- eller kyrklig sammankomst och det spelar ingen roll om man är religiös eller inte.

Kremering vanligare än jordbegravning

Kremering har förekommit i Sverige ända sedan 1800-talet men var från en början inte särskilt vanligt. Idag väljer över 80% av svenskarna att kremeras istället för att jordbegravas och i vissa städer ligger snittet på över 90%. Ett av argumenten som ofta kommer från en begravningsbyrå inför valet är att det är en miljövänlig process, där alla partiklar filtreras bort och allt avfall som inte förbränns återvinns. Rökgaserna blir till fjärrvärme och eventuella rester från olika metaller återanvänds senare till annat.

Borgerliga begravningar ökar

En borgerlig begravning innebär att man kan utforma ceremonin i stort sett hur man vill. Den får däremot inte hållas i en kyrka men i ett kapell går bra. Vill man välja en helt annan plats, både inomhus eller utomhus så går även det bra, så länge det inte stör allmänheten. Den stora skillnaden jämfört med en kyrklig ceremoni är att man i dom flesta fall väljer bort religiösa inslag och symboler. Ofta görs valet på grund av att den avlidne inte var troende, något som också blivit vanligare. Idag är ungefär 10% av dom svenska begravningarna borgerliga sett över hela landet men siffran är något högre i storstäder.

Fortsatt ökning

Många som jobbar hos en begravningsbyrå har under dom senaste åren sett en stabil ökning vad gäller dom borgerliga begravningarna och man tror även på ytterligare ökning. Fler och fler invånare väljer att gå ur Svenska kyrkan och kanske finns det ett samband där. Kanske är det också så att många ser fördelar med friheten kring dom val man kan göra, så som musik och annat som kan spegla den avlidnes personlighet på ett trevligt sätt.

Få information hos en begravningsbyrå

Står man inför att planera en begravning och inte vet vilka val man ska göra finns all nödvändig information att hitta hos en begravningsbyrå. Man får tips och råd kring hur man kan tänka och planera och dessutom mycket hjälp med allt det praktiska som behöver göras, oavsett vilken ceremoni- och begravningsform hos den begravningsbyrå göteborg man väljer. Väljer man en borgerlig variant brukar en begravningsbyrå även kunna bistå med en förrättare som kan hålla i ceremonin och vid en kyrklig sköter dom kontakt med kyrka och präst.

Även om statistiken pekar åt ett håll så är det omöjligt att säga hur varje enskild individ känner inför sin egen begravning. Det är dessutom något som många undviker att prata om för att det känns otäckt men det kan i alla fall vara bra att fundera över någon gång i livet, och lämna över den informationen till någon anhörig.

Anlita en webbyrå eller en frilansare?

Många privatpersoner och företag som är i behov av en uppfräschning av sin webbplats, eller kanske behöver hjälp att bygga en helt ny hemsida, frågar sig om det är bäst att anlita en frilansare eller en webbyrå. Vem kan utföra ett gott arbete till den mest prisvärda kostnaden? Detta frågar sig förmodligen alla som vill får hjälp med webbdesign.

Det finns goda skäl att ställa sig denna fråga – din internetbaserade närvaros framtida framgång hänger nämligen till stor del på detta beslut. Det är därför viktigt att du inte begår ett misstag. Alla framgångsrika företag förlitar sig på bra marknadsföringskampanjer på nätet, kraftfull SEO, effektiv copyrighting etc.

Bägge alternativ har sina för- och nackdelar

För att överleva i den konkurrensutsatta värld som vi idag lever i behöver företag implementera strategiska digitala tjänster. Det är av denna anledning du behöver anlita en webbyrå eller en frilansare. Den stora frågan är vilken av dessa som är bäst lämpad att ta fram en hemsida åt ditt företag.

Generellt sett finns det fördelar och nackdelar med bägge alternativen. Valet mellan en professionell webbyrå och en frilansande webbdesigner för en wordpress hemsida göteborg är i hög utsträckning individuellt och har att göra med ditt företags målsättningar. Det går därför inte att säga att det ena alternativet definitivt är bättre än det andra. Bägge alternativ är bra på sitt sätt. Samtidigt har båda vissa fördelar som ditt företag kan gynnas av.

Att välja mellan en frilansare och en webbyrå

Såväl en webbyrå som en frilansare kommer kunna leverera ett bra resultat. Men vilken av dessa är det bästa valet för just dig och ditt projekt? Vilken av de två är mest flexibel och pålitlig? Vem ryms inom din budget och tillhandahåller de rätta tjänsterna och god support? Får en frilansdesigner eller en byrå jobbet gjort på kortast tid?

Vi vågar påstå att bägge alternativen har fler positiva aspekter än negativa sådana. Valet är därför ditt att göra. En tumregel är dock att mindre företag och uppstartsföretag med en begränsad budget kan gynnas av att välja ett billigare och mer flexibelt alternativ, d.v.s. en frilansare. Ett mer väletablerat varumärke som behöver bygga ett kraftfullt och estetiskt tilltalande webbprojekt bör istället välja det säkrare alternativet, d.v.s. en webbyrå.

Ditt val bör således baseras på dina behov. Genom att ta fram en lista över de tjänster som behöver utföras kommer du enklare kunna kommunicera dina idéer till potentiella samarbetspartners och förklara för dem vilket slutresultat du förväntar dig.

 

1 2 3 4 11 12 13