Vid dödsfall – det här ska du göra

Som nära anhörig är det många saker som behöver ordnas när ett dödsfall äger rum. Dels ska man givetvis informera andra nära och kära och ganska snabbt kontakta en begravningsbyrå men det finns även annat som är bra att ha koll på. Vissa saker sker automatiskt men när det gäller uppsägning av avtal, abonnemang och medlemskap finns en del praktiskt att ordna med och dessutom tillkommer andra mindre åtgärder som dock är nödvändiga.

Informera andra anhöriga
Är man den första som fått reda på att en familjemedlem eller annan nära anhörig har gått bort behöver man informera om dödsfallet. Dödsbodelägare är en eller flera personer som har rätt att ärva dödsboet som ska ta del av informationen i första hand. Vidare kontaktas andra familjemedlemmar, anhöriga, vänner och arbetskollegor.

Säg upp avtal och olika medlemskap

Finns abonnemang, medlemskap eller andra avtal är det bra att säga upp dessa så snart som möjligt för att undvika onödiga kostnader med begravningsbyrå. Se även till att avsluta autogiron och stående överföringar om den avlidne haft några sådana. Enklast är att kontakta banken, för att samtaget kolla om det finns något bankfack som behöver sägas upp eller några kort som ska spärras.

Kontakta en begravningsbyrå

För ett värdigt och minnesvärt avslut är det många delar som ska fall på plats och det vanligaste sättet att planera för en begravning är att ta hjälp av en begravningsbyrå. Man får mycket värdefull hjälp med utformning av ceremoni, som val av kista, musik, blommor och eventuell bokning med präst och kyrka. Även utformning av minnesstund och praktiska saker som myndighetskontakter och transport av den avlidne.

Övrigt

Samtidigt som man är i full gång med att planera begravningen hos en begravningsbyrå finns det andra små saker som behöver göras. Finns till exempel husdjur kvar behöver man se till att dessa får ett nytt hem. ID-handlingar som körkort och pass ska makuleras och eventuella vapen ska lämnas till polisen. Har den avlidne haft hemtjänst måste denna meddelas och överblivna mediciner ska lämnas hos ett apotek.

Om man som dödsbodelägare känner sig osäker på alla moment i samband med dödsfallet kan man be en begravningsbyrå om råd. Dom är väl insatta i allt som behöver göras i samband med att någon går bort och fungerar som ett bra stöd genom hela processen. Det kan dessutom vara skönt att ta hjälp från andra nära anhöriga så att man inte behöver bära hela bördan på egen hand.

Så vill svenskarna bli begravda

Varje dag dör omkring 250 personer i Sverige, vilket motsvarar drygt 90 000 varje år och dom svenska begravningarna har kommit att ändras en hel del med åren. För många år sedan var det mer eller mindre bara kyrkliga ceremonier och jordbegravningar som förekom men idag ser det annorlunda ut. Det är fortfarande dom kyrkliga ceremonierna som är vanligast men däremot väljer dom flesta att bli kremerade. En begravningsbyrå hjälper i dom flesta fall till att arrangera ceremonin och begravningen oavsett om det gäller kremering, jordbegravning samt borgerlig- eller kyrklig sammankomst och det spelar ingen roll om man är religiös eller inte.

Kremering vanligare än jordbegravning

Kremering har förekommit i Sverige ända sedan 1800-talet men var från en början inte särskilt vanligt. Idag väljer över 80% av svenskarna att kremeras istället för att jordbegravas och i vissa städer ligger snittet på över 90%. Ett av argumenten som ofta kommer från en begravningsbyrå inför valet är att det är en miljövänlig process, där alla partiklar filtreras bort och allt avfall som inte förbränns återvinns. Rökgaserna blir till fjärrvärme och eventuella rester från olika metaller återanvänds senare till annat.

Borgerliga begravningar ökar

En borgerlig begravning innebär att man kan utforma ceremonin i stort sett hur man vill. Den får däremot inte hållas i en kyrka men i ett kapell går bra. Vill man välja en helt annan plats, både inomhus eller utomhus så går även det bra, så länge det inte stör allmänheten. Den stora skillnaden jämfört med en kyrklig ceremoni är att man i dom flesta fall väljer bort religiösa inslag och symboler. Ofta görs valet på grund av att den avlidne inte var troende, något som också blivit vanligare. Idag är ungefär 10% av dom svenska begravningarna borgerliga sett över hela landet men siffran är något högre i storstäder.

Fortsatt ökning

Många som jobbar hos en begravningsbyrå har under dom senaste åren sett en stabil ökning vad gäller dom borgerliga begravningarna och man tror även på ytterligare ökning. Fler och fler invånare väljer att gå ur Svenska kyrkan och kanske finns det ett samband där. Kanske är det också så att många ser fördelar med friheten kring dom val man kan göra, så som musik och annat som kan spegla den avlidnes personlighet på ett trevligt sätt.

Få information hos en begravningsbyrå

Står man inför att planera en begravning och inte vet vilka val man ska göra finns all nödvändig information att hitta hos en begravningsbyrå. Man får tips och råd kring hur man kan tänka och planera och dessutom mycket hjälp med allt det praktiska som behöver göras, oavsett vilken ceremoni- och begravningsform hos den begravningsbyrå göteborg man väljer. Väljer man en borgerlig variant brukar en begravningsbyrå även kunna bistå med en förrättare som kan hålla i ceremonin och vid en kyrklig sköter dom kontakt med kyrka och präst.

Även om statistiken pekar åt ett håll så är det omöjligt att säga hur varje enskild individ känner inför sin egen begravning. Det är dessutom något som många undviker att prata om för att det känns otäckt men det kan i alla fall vara bra att fundera över någon gång i livet, och lämna över den informationen till någon anhörig.