Tacka efter en begravning

För många anhöriga kan det kännas som en självklarhet att visa tacksamhet för deltagande efter en närståendes bortgång. Många sörjer och visar omtanke men i stunden kanske man inte riktigt orkar visa tacksamhet tillbaka. Att tacka kan man göra på olika vis, antingen genom att beställa tackkort eller en annons med hjälp av en begravningsbyrå eller genom att ringa ett samtal. Man väljer såklart helt själv vilket som passar bäst.

Skicka tackkort
I samband med att du planerar en begravning med en begravningsbyrå kommer många alternativ att läggas fram. Man väljer det man själv vill och valet av att skicka ut tackkort efter ceremonin finns att tillgå hos vissa byråer för den som vill. Det kan vara skönt att få hjälp med kortens utformning utan att behöva lägga ner särskilt mycket tid.

Vill man så kan man givetvis skriva egna och mer personliga kort och skicka ut på egen hand men för den som inte har tid och ork efter begravningen kan det vara bekvämt att beställa färdiga.

Annons i tidningen Begravningsbyrå Stockholm
Precis som efter dödsfallet och innan själva begravningen sätter man ofta med hjälp av en begravningsbyrå in en dödsannons i tidningen. Detta kan man göra även efter att begravningsceremonin har ägt rum, för att tacka för stöd och deltagande i samband med dödsfallet och begravningen. Den begravningsbyrå du som anhörig har valt att anlita under processen kan hjälpa till med både utformningen av annonsen samt se till att den kommer med i önskad tidning. Ett enkelt och effektivt sätt att nå ut till många om man inte vill skicka ut enskilda tackkort.

Tacka personligen
Om sällskapet vid begravningen inte varit allt för stort kan man tacka för stöd och omtanke genom att ringa till de som deltagit. Det kan kännas skönt att få byta några ord när allt har lugnat ned sig lite, och dessutom slipper man då momentet med att beställa eller skriva egna kort samt att skicka ut dom. Har det däremot varit väldigt många deltagande vid begravningen kommer det ta väldigt lång tid att ringa runt till alla, och då kanske det är bättre att säga tack med ett kort eller en annons.

Det finns inget som säger att man måste skicka tackkort eller ringa runt efter en begravning men det kan kännas skönt både för anhöriga och de som deltagit som gäster. Det är en fin gest, och i slutändan handlar alla moment efter dödsfallet om att hedra och minnas den som gått bort så inget är i onödan.

Vid dödsfall – det här ska du göra

Som nära anhörig är det många saker som behöver ordnas när ett dödsfall äger rum. Dels ska man givetvis informera andra nära och kära och ganska snabbt kontakta en begravningsbyrå men det finns även annat som är bra att ha koll på. Vissa saker sker automatiskt men när det gäller uppsägning av avtal, abonnemang och medlemskap finns en del praktiskt att ordna med och dessutom tillkommer andra mindre åtgärder som dock är nödvändiga.

Informera andra anhöriga
Är man den första som fått reda på att en familjemedlem eller annan nära anhörig har gått bort behöver man informera om dödsfallet. Dödsbodelägare är en eller flera personer som har rätt att ärva dödsboet som ska ta del av informationen i första hand. Vidare kontaktas andra familjemedlemmar, anhöriga, vänner och arbetskollegor.

Säg upp avtal och olika medlemskap

Finns abonnemang, medlemskap eller andra avtal är det bra att säga upp dessa så snart som möjligt för att undvika onödiga kostnader med begravningsbyrå. Se även till att avsluta autogiron och stående överföringar om den avlidne haft några sådana. Enklast är att kontakta banken, för att samtaget kolla om det finns något bankfack som behöver sägas upp eller några kort som ska spärras.

Kontakta en begravningsbyrå

För ett värdigt och minnesvärt avslut är det många delar som ska fall på plats och det vanligaste sättet att planera för en begravning är att ta hjälp av en begravningsbyrå. Man får mycket värdefull hjälp med utformning av ceremoni, som val av kista, musik, blommor och eventuell bokning med präst och kyrka. Även utformning av minnesstund och praktiska saker som myndighetskontakter och transport av den avlidne.

Övrigt

Samtidigt som man är i full gång med att planera begravningen hos en begravningsbyrå finns det andra små saker som behöver göras. Finns till exempel husdjur kvar behöver man se till att dessa får ett nytt hem. ID-handlingar som körkort och pass ska makuleras och eventuella vapen ska lämnas till polisen. Har den avlidne haft hemtjänst måste denna meddelas och överblivna mediciner ska lämnas hos ett apotek.

Om man som dödsbodelägare känner sig osäker på alla moment i samband med dödsfallet kan man be en begravningsbyrå om råd. Dom är väl insatta i allt som behöver göras i samband med att någon går bort och fungerar som ett bra stöd genom hela processen. Det kan dessutom vara skönt att ta hjälp från andra nära anhöriga så att man inte behöver bära hela bördan på egen hand.

Så vill svenskarna bli begravda

Varje dag dör omkring 250 personer i Sverige, vilket motsvarar drygt 90 000 varje år och dom svenska begravningarna har kommit att ändras en hel del med åren. För många år sedan var det mer eller mindre bara kyrkliga ceremonier och jordbegravningar som förekom men idag ser det annorlunda ut. Det är fortfarande dom kyrkliga ceremonierna som är vanligast men däremot väljer dom flesta att bli kremerade. En begravningsbyrå hjälper i dom flesta fall till att arrangera ceremonin och begravningen oavsett om det gäller kremering, jordbegravning samt borgerlig- eller kyrklig sammankomst och det spelar ingen roll om man är religiös eller inte.

Kremering vanligare än jordbegravning

Kremering har förekommit i Sverige ända sedan 1800-talet men var från en början inte särskilt vanligt. Idag väljer över 80% av svenskarna att kremeras istället för att jordbegravas och i vissa städer ligger snittet på över 90%. Ett av argumenten som ofta kommer från en begravningsbyrå inför valet är att det är en miljövänlig process, där alla partiklar filtreras bort och allt avfall som inte förbränns återvinns. Rökgaserna blir till fjärrvärme och eventuella rester från olika metaller återanvänds senare till annat.

Borgerliga begravningar ökar

En borgerlig begravning innebär att man kan utforma ceremonin i stort sett hur man vill. Den får däremot inte hållas i en kyrka men i ett kapell går bra. Vill man välja en helt annan plats, både inomhus eller utomhus så går även det bra, så länge det inte stör allmänheten. Den stora skillnaden jämfört med en kyrklig ceremoni är att man i dom flesta fall väljer bort religiösa inslag och symboler. Ofta görs valet på grund av att den avlidne inte var troende, något som också blivit vanligare. Idag är ungefär 10% av dom svenska begravningarna borgerliga sett över hela landet men siffran är något högre i storstäder.

Fortsatt ökning

Många som jobbar hos en begravningsbyrå har under dom senaste åren sett en stabil ökning vad gäller dom borgerliga begravningarna och man tror även på ytterligare ökning. Fler och fler invånare väljer att gå ur Svenska kyrkan och kanske finns det ett samband där. Kanske är det också så att många ser fördelar med friheten kring dom val man kan göra, så som musik och annat som kan spegla den avlidnes personlighet på ett trevligt sätt.

Få information hos en begravningsbyrå

Står man inför att planera en begravning och inte vet vilka val man ska göra finns all nödvändig information att hitta hos en begravningsbyrå. Man får tips och råd kring hur man kan tänka och planera och dessutom mycket hjälp med allt det praktiska som behöver göras, oavsett vilken ceremoni- och begravningsform hos den begravningsbyrå göteborg man väljer. Väljer man en borgerlig variant brukar en begravningsbyrå även kunna bistå med en förrättare som kan hålla i ceremonin och vid en kyrklig sköter dom kontakt med kyrka och präst.

Även om statistiken pekar åt ett håll så är det omöjligt att säga hur varje enskild individ känner inför sin egen begravning. Det är dessutom något som många undviker att prata om för att det känns otäckt men det kan i alla fall vara bra att fundera över någon gång i livet, och lämna över den informationen till någon anhörig.

Fakturabelåning – Så fungerar det

Factoring är ett samlingsbegrepp för olika sätt att frigöra kapital genom att sälja eller belåna fakturor. Med fakturabelåning skapas lägre kostnader då du som företagare alltid äger denna fordran. Ett smidigt sätt att snabbt få fakturan betald. Detta mot en mindre avgift.

Så fungerar det

Driver du ett företag kan fakturabelåning vara ett prisvärt sätt att snabbt frigöra kapital. Efter att ett avtal skrivits med ett finansbolag som erbjuder factoring kan belåning ske på de fakturor som man önskar. Man måste alltså inte belåna samtliga fakturor bara för att ett avtal finns om factoring.

Vid belåning betalas större delen av fakturabeloppet ut varpå finansbolaget sedan har ansvar för att försöka få in skulden. Om den inte betalas kan exempelvis påminnelser och inkasso användas.

Blir däremot inte skulden betald kommer kreditförlusten hamna på det företag som belånat sina fakturor. Detta utifrån att de enbart belånats och att man därmed fortfarande äger fakturorna under hela processen.

 

Skillnaden mot fakturaköp

Det är framförallt på två punkter som fakturabelåning skiljer sig på mot fakturaköp. Detta förutsatt att man menar fakturaköp utan rätten till regress (återköp).

Den första skillnaden är risken. Vid belåning ligger risken kvar hos företaget som belånar fakturan. Därmed hålls priset nere.

Den andra skillnaden är utbetalat belopp. Vid belåning är det exempelvis vanligt att 50 – 90% av beloppet betalas ut direkt när fakturan skickas. När sedan kunden betalar betalas resterande belopp ut (efter avgifter är dragna). Det kan ställas med fakturaköp där hela beloppet (efter avgifter) betalas på en gång.

 

Fördelen med fakturabelåning

Som företagare är det viktigt att välja passande tjänst inom factoring. För vissa är det bättre att sälja fakturorna medan det för andra är bättre att belåna dem.

  • Lägre avgift

Eftersom du som företagare fortfarande äger fordran är det även du som tar den ekonomiska risken. Belåningen innebär enbart att finansbolaget tar över fordran under en viss period. Däremot tar de ingen ekonomisk risk. Skulle fakturan från factoringgruppen.se inte bli betald är det ditt företag som får ”ta smällen”.

I och med att risken är lägre kan även kostnaden hållas nere. Det blir därmed ett billigt sätt att förbättra likviditeten. Men någon säkerhet gällande att fakturorna verkligen blir betalda ges inte.

  • Du slipper all administration

Det är du som företagare som skapar de fakturor som skickas ut till kunderna. Däremot framgår det på dessa att finansbolaget har rätten att driva in fordran. På detta sätt slipper du alltså all administration kring påminnelser och inkasso.

  • Kundkontakt

Oavsett om fakturabelåning eller andra tjänster inom factoring väljs så finns en fördel att finansbolaget tar hand om kontakten med kunderna. Det är till detta företag som kunderna ska vända sig vid frågor kring skulden eller om exempelvis en avbetalningsplan önskas.

Vilka erbjuder fakturabelåning?

De flesta finansbolag som erbjuder factoring har fakturabelåning som en av de tjänster som erbjuds. Är det första gången du vill belåna eller sälja fakturor bör du först diskutera olika lösningar inom factoring. Vilken tjänst som passar bäst beror bland annat på hur snabbt du vill ha pengarna, hur stor summa av fakturan som ska betalas ut och vilken risknivå du vill ha.

Att tänka på när du anlitar en webbyrå

Att anlita en webbyrå kan vara knepigt och det gäller att du tänker på flera saker innan ett slutgilgt beslut tas. Beroende på vilken webbyrå du anlitar kommer, såklart, slutresultatet att variera. Men det finns flera aspekter som du kan vara vaken på som gör att slutresultatet kommer så nära din önskade bild som möjligt. Det är både en tjänst för dig och webbyrån, då jobbet blir enklare för dem och mer som just du önskar dig. Denna artikel kommer därför att handla om tre olika saker du kan tänka på när du anlitar en webbyrå.

Kontrollera hur de förhåller sig till ändringar

Något som är viktigt, beroende på din tekniska kompetens, är hur de förhåller sig till förändringar och service framöver. Att bygga och göra klart en hemsida kan gå snabbt och ofta har de som hjälper dig en bild framför sig om hur det ska se ut. Om resultatet sedan skiljer sig från hur du vill ha det är det bra om ni avtalat om hur de extra arbetet ska skötas. För i grund och botten har ni en färdig hemsida men om ändringarna är mer estetiska och inte funktionella kan webbyrån reservera sig.

Om de jobbat med liknande branscher

Ibland kan det vara en enorm fördel om den webbyrå du tänker anlita har jobbat med liknande branscher eller med direkt konkurrenter till din webbyrå. Då förstår de behoven mycket bättre och sannolikheten att du får ett gott resultat av arbetet ökar. Några klassiska branscher där en hemsida snabbt kan bli billig för att byrån har färdiga mall är bygg, industri och restauranger.

Vilken plattform de tänker använda

Det är viktigt att du frågar om eller vilken plattform din webbyrå tänker använda. Att bygga en hemsida från grunden är lite av en fråga om stolthet för utvecklare och de föredrar gärna göra så även fast jobbet blir flera gånger jobbigare. Det är också en nackdel för dig som beställare om de bygger hemsidan från grunden. Det kommer krävas hög kompetens för att ändra något enkelt som en rubrik. Om du istället står på dig och arbetar med en webbyrå som använder en CRM-plattform, t.ex. WordPress, kommer arbetet gå 10 gånger enklare. Du kan då själv logga in och ändra saker som rubrik, men framförallt, grundar du för framtiden då någon annan kan ta över och förvalta din WordPress-sida.

Avslutningsvis, tänk på dessa tre saker när du anlitar en webbyrå och allt kommer gå bra. Var tydlig med dina önskemål och ifrågasätt alltid tillvägagångssättet.

Hur är det att jobba som fastighetsförvaltare?

Funderar du på att jobba med fastighetsförvaltning? Många tycker att det är ett omväxlande och roligt yrke, dessutom med lön som efter några år i yrket kan hamna över genomsnittet. Därtill är det en kompetens som efterfrågas, och den som är erfaren bör inte ha några större problem att hitta ett bra arbete. Det finns många arbetsgivare runt om i landet, och inte bara i storstäderna.

Men hur är det egentligen att jobba med fastighetsförvaltning? Och vad krävs för att få ett jobb?

Mycket ansvar

Vilka kravspecifikationer som finns varierar givetvis. När vi tittar på en annons som ligger ute på en jobbportal, så utannonseras en anställning för den som vill arbeta med fastighetsförvaltning i nära ”samarbete med såväl kund som medarbetare”. Rollen går ut på att ha ett affärsmässigt ansvar för delar av kundkontrakt, och ett ansvar för att det arbete som bedrivs, bedrivs i enlighet med gällande avtal. Dessutom finns en leveransstrategi för fastighetsförvaltning stockholm och en speciell arbetsmetodik att förhålla sig till och att arbeta efter.

Rent konkret innebär tjänsten att den sökande kommer att syssla med investeringskalkyler, hyresberäkningar, driftnetto, projektledning och besiktningar. Du har ett stort eget ansvar över ditt område, vilket är vanligt att man har som fastighetsförvaltare. Det här mäts i omsättning och resultat och ofta får man även i hög grad vara delaktig i prognos- och budgetarbete.

Vilka kompetenser krävs? Är utbildning nödvändigt?

Den tjänst som vi tittar på kräver en eftergymnasial utbildning med inriktning mot fastighetsförvaltning. Vidare vill de att man ska ha god ekonomisk förståelse, så kurser i detta kan säkerligen vara en god merit. De vill även att den sökande ska ha kunskaper i ABT, LOU, AB och AFF.

Vanligt är också att arbetsgivare önskar att den sökande ska ha erfarenhet av att leda. Som fastighetsförvaltare arbetar man ofta just i en ledande roll, och det är bra att vara duktig på planering och samordning. Detta för att hela organisationen ska kunna göras mer effektiv.

Personliga egenskaper

Det som arbetsgivare värdesätter är bland annat affärsmässighet och driv, samt ett intresse för att utveckla tjänster tillsammans med kunderna. Andra egenskaper som brukar värderas högt är bland annat kreativitet och nyfikenhet. Arbetet som fastighetsförvaltare kan vara ganska fritt, och det finns ingen bestämd mall som hela tiden talar om hur man ska agera. Därför är det bra om man kan vara självgående och ta olika beslut på egen hand.

Lön

En tjänst vi tittar på, som samlar löneuppgifter från olika yrkesgrupper runt om i landet, konstaterar att fastighetsförvaltare har en medellön på strax över 34 000 kronor, och en medianlön som ligger strax under samma siffra. Totalt är det 420 referenser från olika platser i landet som tjänsten har löneuppgifter till. Den sammanställda statistiken visar vissa skillnader i löner beroende på län. I Uppsala gäller till exempel medellönen 36 700 kronor, med medelåldern 45 och snitterfarenheten 14 år. I Norrbotten, där man har liknande erfarenhet och ålder, ligger medellönen istället på nästan 38 000 kronor. På Gotland däremot, ligger medellönen för fastighetsförvaltning på under 20 000 kronor, där medelåldern är 41 och snitterfarenheten är 20 år.

Tryckeri och dess historia

Boktryckarkonsten har minst sagt revolutionerat sättet att se på information. Idag ser vi det som en självklarhet samtidigt som allt mer information digitaliseras. Men ser man historiskt är tryckkonsten ett stort demokratiskt steg framåt. Ett steg mot dagens moderna tryckeri.

Man brukar säga att Johan Gutenberg är förfadern till dagens boktryckarkonst. Han kombinerade kunskap och teknik från flera olika håll och skapade därmed möjligheten till en smidig tryckkonst. Han tryckte bland annat Mazarinbibeln 1454 vilket ses som en revolution inom tryckkonstens historia. Att jobba på tryckeri blev snart ett vanligare yrke när tekniken spred sig och fler insåg dess fördelar.

De första pressarna kallades för Digelpressar hade en långsam utveckling och det dröjde nästan 150 år innan någon större förändring kunde genomföras. Kunskapen kom från Holland och innebar att kapaciteten samt pressens noggrannhet ökade avsevärt.

På 1700-talet uppfann man tekniken som möjliggjorde färgtryck och under 1800-talets industrialism ökade produktionen och automatiseringen. Nu började man jobba med cylinderpressar (vilket även dagens tryckeri göteborg har även om de är mer moderna) och kunde tillföra trycksvärta helt automatiskt.

Kapaciteten, snabbheten och enkelheten förbättrades avsevärt under slutet av 1700-talet och in på 1800-talet. Under denna tid fick exempelvis tryckeri göteborg rotationspressar vilka kunde pressa två sidor på en och samma gång. The Times (tidningen i England) lät trycka sina tidningar med denna teknik år 1869. På detta sätt kunde de i sitt tryckeri i Göteborg trycka 12 000 ark (dubbelsidiga) varje timme. Med snabb produktion skapade nya möjligheter att trycka nyhetstidningar i större upplagor och på kortare tid.

När nu kapaciteten fanns började flera tidningar att växa fram. Även i Sverige har flera tidningar en historia som sträcker sig bak till mitten eller slutet av 1800-talet. Här kan exempelvis Norrbotten-Kuriren nämnas från 1861.

En maskin som underlättade arbetet ytterligare för företagen var linotypemaskinen. Man använda i detta fall ett tangentbord för att ange vad som skulle tryckas. Därefter kunde maskinen gjuta ihop dessa ord på rad. På detta sätt behövde man inte själv ändra bokstäverna för hand.

Ännu ett stort steg togs på 1900-talet. Detta främst med off-set maskiner (som hittas hos många av dagens tryckerier) samt fotosättningsmaskinen. När sedan datorn och internet gjorde intrång skapades en ny revolutionerande våg genom tryckbranschen.

Demokrati, information och kommunikation

Hur stor påverkan har boktryckarkonsten haft på vår historia? Det är omöjligt att svara på men påverkan bör anses vara extremt stor. I ett första skede kunde handskrivna böcker från antiken åter igen tryckas och distribueras. Därmed kunde historiska värden bevaras.

Nu kunde även information på ett helt annat sätt än tidigare. Reklam handlade inte längre om att stå och ropa ut sitt budskap utan även om att sprida pamfletter och affischer. På ett sätt kan tryckeri sägas vara dagens marknadsföringsbyråer. Det var det nyaste, modernaste och mest effektiva.

Man bör även inse att tryckpressarna har skapat en enorm påverkan på läskunnigheten och därmed även möjligheten att utbilda sig till högre grad. Böcker i skolor blev betydligt billigare och allt fler hade råd att köpa böcker, tidningar m.m. Samtidigt skapades en standardisering av stavning och språket på flera punkter. Man fick därmed ”räta upp” ett tidigare ganska spretigt språk.

Jobba på tryckeri

Tryckare är ett yrke som även går under namnet maskinoperatör eller printoperatör. Det är dessa personer som har ansvar för tryckpressar på ett eller annat sätt. Därmed är det främst på ett tryckeri som en tryckare jobbar. Det kan vara ett tryckeri för trycksaker så som reklam och tidningar likväl som industriellt tryckeri.

Arbetsuppgifter

Likt hur en maskinoperatör ser till att maskinerna fungerar som de ska så jobbar en tryckare med att serva, underhålla och sköta en tryckpress. Det handlar om att ha kunskapen som krävs för att trycket ska bli i den kvalité som efterfrågas av kunden och kunna anpassa tryckpressen till olika behov.

Att jobba på tryckeri idag är däremot långt från samma jobb som att jobba på tryckeri förr i tiden. Då var det ett hantverk att vara tryckare. Idag behövs visserligen fortfarande god kunskap men man jobbar inte lika mycket med själva maskinen då det mesta är digitaliserat och datorstyrt. Däremot kvarstår uppgifterna att underhålla tryckpressen och sköta enklare service.

Utbilda sig till tryckare

Tryckeriutbildningar hittas ofta inom olika yrkeshögskolor. Första steget kan vara att välja gymnasium med industriell inriktning. Men det kan även vara möjligt att komma in på dessa yrkeshögskolor utan denna utbildningsbakgrund.

Söker du nytt jobb kan det därmed vara värt att kontakta den lokala arbetsförmedlingen och höra efter om några kurser genomförs för tryckeri. Om inte annat så har de kontakter med skolor och andra utbildningsvägar som de därmed kan tipsa om.

Lön

Via statistik från SCB anges den genomsnittliga lönen för en tryckare vara på 29 000 kr. Detta presenteras på framtid.se vilket en webbportal som presentar olika yrken och dess utveckling i Sverige. Lönen kan självklart variera kraftigt beroende på var i landet man jobbar, vilken utbildning man har samt erfarenhet. Har ett tryckeri stor brist på personal kan de exempelvis erbjuda högre lön för att locka till sig ny personal hos https://inknart.se. Är det låg arbetsbrist kan lönerna däremot pressas nedåt.

Stor förändring i branschen

Digitaliseringen har minst sagt vänt upp och ner på branschen. Ett tryckeri får ”konkurrens” från en rad olika digitala medier och möjligheter att synas. Ett exempel är hur tidningarna förflyttar sig till internet. Ett annat är de klassiska stora posters som monsteras på busshållplatser. På en del hållplatser har dessa ersatts med digitala skyltar som därmed kan ändras utan att man behöver åka ut till dem.

Fördelen med att anlita ett tryckeri för olika trycksaker, mot att ha allt digitalt, är fortfarande det ekonomiska. Att installera digitala lösningar kostar betydligt mer än att sätta upp affischer och rollers. Men självklart har branschen fått anpassa sig och vissa produkter fasas ut till förmån för andra.

Man kan även se att tryckeri allt mer siktar in sig på diversifierade områden. Detta genom att samarbeta med företag och hjälpa till med kundklubbar och riktad reklam. Samtidigt är det bara att titta sig runt i samhället för att inse att det papperslösa samhället är otroligt långt bort. Dessutom är bristen hög på tryckare. Ett yrke som än så länge lever vidare – om än i annan form.

 

 

 

 

Varför du INTE ska lägga taket själv

Självklart kan du lägga taket själv. Om du har den kunskap som krävs. Så är det med alla renoveringar som behöver göras. Har du kunskapen, rätt material och tiden som behöver läggas ner är det inte några problem. Men alla har inte det. Det finns därmed flera orsaker till att du inte bör lägga taket själv och istället ta hjälp av takläggare.

  1. Fackmannamässigt genomfört

När en takläggare lägger taket så följer de byggnormer och säkerhetsaspekter som finns. De ger även garanti under ett visst antal år. Skulle det mot förmodan komma in fukt via taket är det denna takläggare som får återkomma och åtgärda problemet utan att du betalar något. Men genom att det är fackmannamässigt gjort är risken mycket liten att det behöver uppstå någon reklamation.

Om du istället lägger taket själv är det inte säkert att du gör allt exakt korrekt. Vid ett litet mindre fel kan det lättare komma in fukt. I flera undersökningar har det visat sig att när privatpersoner renoverar sina badrum blir det flera gånger större risk för fuktskada. Att detta även bör gälla för takrenoveringar är ingen svår gissning.

  1. Det är inte värt det…

Vad kostar det dig att lägga taket själv? I tid och energi. Vad kostar det att låta en takläggare göra det? Självklart kan du lägga hela din semestervecka på att renovera taket och om det är vad som lockar på semester är det självklart något du bör göra. Men om det inte är vad du helst lägger semestern bör det ställas mot kostnaden för takläggare.

  1. Ur ett säkerhetsperspektiv

Hur skulle du skapa säkerhet när du är uppe på hög höjd? Väldigt många använder en stege för att komma upp på taket varpå man sedan ”rör sig sakta och stabilt” på taket när taket ska läggas. Någon mer säkerhet än så skapas inte.

En takläggare måste däremot följa vissa lagar. Allt arbete som sker på en höjd på över 2 meter räknas som arbete på hög höjd vilket därmed är det takläggare stockholm det innebär en rad olika säkerhetsrutiner.

Som privatperson finns inte några lagar som begränsar arbete på hög höjd vilket gör att många rör sig på taket utan någon som helst säkerhetsdetalj. Detta utan att vara van med att röra sig på tak. Samtidigt måste alltså erfarna takläggare ha en betydligt större säkerhet. Skulle de snubbla, ramla eller kliva snett finns allt från skyddsnät och skyddsstaket till skyddssele som fångar upp dem.

Självklart kan du hyra dessa säkerhetsprodukter när takarbete ska ske. Men då tillkommer en hel del kostnader och dessutom bör man ha kunskaper kring hur de används för att en total säkerhet ska uppnås. Även denna kunskap har takläggare då deras arbetsgivare måste, och enligt lag, utbilda dem i grundläggande kunskap gällande säkerhet på hög höjd.

Om du har kunskapen att lägga taket på ett fackmannamässigt sätt kan du lägga taket själv. Detta förutsatt att du anser att tiden du lägger ner är värd det lägre priset samt att du har kunskap och material för säkert arbete.

1 2 3 4 12 13 14